Skip to content
รถ-forklift

คำถามที่คุณควรถามตัวเองก่อนซื้อรถโฟล์คลิฟท์คันใหม่

เมื่อถึงจุดที่รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) ที่มีอยู่ของคุณหมดอายุการใช้งานและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ คุณควรวิเคราะห์และคำถามกับตัวเองดังต่อไปนี้ วิเคราะห์การดำเนินงานปัจจุบัน 1. จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่? โดยเฉพาะ: มีชั่วโมงรถโฟล์คลิฟท์เพิ่มขึ้นหรือไม่? ลดลง?… Read More »คำถามที่คุณควรถามตัวเองก่อนซื้อรถโฟล์คลิฟท์คันใหม่